Behandling af personoplysninger / privatlivspolitik

Dit privatliv er vigtigt for os at værne om. Når dine persondata bliver behandlet, vil vi sørge for at bevare den tillid til håndteringen af data, som du fortjener. Nedenfor finder du vores privatlivspolitik for dine persondata. 

1. Generelt

1.1.    Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvordan Mezina ("Mezina", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig. 

1.2.    Dataansvarlig 
Mezina D2C ApS,
CVR-nummer 15094532,
Energivej 4,
6700 Esbjerg, 
e-mail: kundeservice@mezina.dk og telefon 32755558.

1.3.    Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Mezinas hjemmeside www.mezina.dk.

2. Mezinas indsamling af dine personoplysninger

2.1. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål? 

2.1.1.    Når du besøger hjemmesiden og har accepteret den gældende cookiepolitik, indsamler vi automatisk oplysninger om dig. Oplysninger om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer. Indsamlingen sker med henblik på at optimere konverteringen på hjemmesiden, forbedre denne og analysere trafikken samt foretage markedsføring rettet mod den enkelte besøgende. Hvis du vælger ikke at acceptere cookies, vil du i nogle tilfælde kunne opleve, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt.

2.1.2.    Når du køber et produkt på hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om dig. Der er tale om navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret. Oplysningerne indsamles med det formål at kunne levere produkterne til dig og til brug for opfyldelse af vores bogføringsmæssige forpligtelser. Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at vi vil være ude af stand til at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med dit kundeforhold.

2.1.3.    Når du foretager et køb, har du mulighed for at give samtykke til at modtage vores nyhedsbrev. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke til nyhedsbrevet ved at trykke på afmeldelseslinket i bunden af det elektroniske nyhedsbrev, du modtager. Ud over nyhedsbrevet kan du også modtage e-mails eller fysiske breve om produkter relateret til det, du tidligere har købt i overensstemmelse med Markedsføringslovens regler. Du kan altid frabede dig dette. Du kan afmelde e-mails ved at benytte afmeldelseslinket i mailen eller ved at kontakte Mezinas kundeservice på telefonnummer 32 75 55 58.

2.1.4.    Når du kontakter vores kundeservicecenter for at købe et produkt, registrerer vi navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse samt dine køb og eventuelt tilmelding til modtagelse af nyhedsbrev. Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at vi vil være ude af stand til at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med dit kundeforhold. Telefonsamtaler kan blive optaget, for at vi kan forbedre servicen. Du vil få mulighed for at fravælge dette, før samtalen påbegyndes. 

2.1.5.    Når du kontakter vores kundeservice i forbindelse med oplysning om vejledning, bivirkninger eller lignende.


2.2. Hvad er grundlaget for indsamlingen?

2.2.1.    Vi behandler almindelige personoplysninger med følgende hjemmel:

Dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Behandling nødvendig af hensyn til en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandling såfremt lovgivning fastslår, at vi har ret eller pligt til at gøre det, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

2.2.2.    Vi behandler særlige kategorier af personoplysninger med følgende hjemmel:

Dit udtrykkelige samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a.

Behandling nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtigelser og specifikke rettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b.

3. Brug af databehandlere

3.1.    Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af hjemmesiden. F.eks. bistår vores leverandører os i forbindelse med forbedring af hjemmesiden og udførelse af målrettet markedsføring, herunder re-targeting, hvor du senere kan blive præsenteret for produkter, du tidligere har vist interesse for, samt til din bedømmelse af vores service. En del af disse virksomheder er databehandlere, der arbejder under vores instruks og behandler data, som vi er ansvarlige for. Databehandlerne anvender alene personoplysningerne med henblik på at opfylde aftalen med os og er underlagt fortrolighed om disse. Med andre virksomheder er der fælles dataansvar. Det er tilfældet, hvis virksomheden også behandler oplysningerne til egne formål. I sådan et tilfælde er både Mezina og virksomheden ansvarlig for dine data. Det vil f.eks. blive aktuelt, hvis du benytter dig af vores Facebook-side eller Instagram-side.

3.2.     Vi vil i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger kunne overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS. Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og det øvrige EU/EØS, da der i størstedelen af tilfældene vil være tale om lande, hvor EU-kommissionen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet ikke er på højde med databeskyttelsesniveauet inden for EU/EØS. Overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS vil, såfremt der ikke er truffet afgørelse om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau efter databeskyttelsesforordningens art. 45, blive gennemført med EU’s standardbestemmelser (SCC) efter art. 46, stk. 2, litra som overførselsgrundlag. Ønsker du yderligere information om vores overførsel af oplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte vores kundecenter på kundeservice@mezina.dk.

3.3.    Vi deler personoplysninger med distributionsfirmaer, som sørger for levering af forsendelser. Vi deler også i en vis udstrækning personoplysninger med leverandører for at få opfyldt vores legitime krav for eksempel inkassovirksomhed.  

4. Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

4.1.     Indsigtsretten

4.1.1.    Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.1.2.    Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke persondata vi har registreret om dig ved at henvende dig til Mezinas kundeservice på telefonnummer 32 75 55 58 eller e-mail kundeservice@mezina.dk.

4.2.     Retten til berigtigelse

4.2.1.    Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.3.     Retten til sletning

4.3.1.    I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.4.     Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.4.1.    Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring.

4.5.    Retten til dataportabilitet

4.5.1.    Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

4.6.    Retten til indsigelse 

4.6.1.    Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen heraf, jf. pkt. 2.1.1 eller med henblik på markedsføring, jf. punkt 2.1.3.

4.6.2.    Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

4.7.    Retten til at klage

4.7.1.    Du har til enhver tid ret til at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

5. Sletning af persondata

5.1.    Cookies sletter sig selv efter en tid. Du kan se mere om det i cookiedeklarationen, som du finder her (klik her). Cookies fornyes efter hvert besøg. Du vil hvert år blive bedt om at afgive nyt samtykke til, at Mezina kan indsamle oplysninger om din brug af hjemmesiden. Du kan altid selv ændre dit samtykke.  

5.2.    Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb, som du har gennemført på hjemmesiden, jf. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive anonymiseret 3 år efter, at ordren er afsluttet eller annulleret, medmindre du fortsat modtager produkter fra Mezina, jf. pkt. 5.1. Anonymisering sker senest ved udgangen af det kalenderår, hvor de tre år er forløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i minimum 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

5.3.    Hvis du afmelder dig nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse i vores database over nyhedsbrevsmodtagere. Vi gemmer dokumentationen for dit samtykke i 3 år efter afmelding. Det gør vi for efterfølgende at kunne dokumentere, at vores udsendelse af nyhedsbreve til dig har været lovlig. Oplysningerne slettes med udgangen af det kalenderår, hvor treårsdagen for din sletning er indtruffet.

5.4.    Oplysninger indsamlet i forbindelse med, at du harkommunikeret med os, vil som udgangspunkt blive anonymiseret 3 år efter, at du har rettet henvendelse til os. Anonymisering sker senest ved udgangen af det kalenderår, hvor de tre år er forløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

6. Sikkerhed

6.1.    Vi har gennemført tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes, samt mod at de misbruges eller kommer til uvedkommendes kendskab.

6.2.    Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Cookies

7.1.    Mezina benytter cookies til at give brugeren den bedste oplevelse på hjemmesiden. En cookie er en fil, som bliver gemt i din browser på den enhed, du benytter, og kan indeholde en hvilken som helst information, som hjemmesiden lægger i den.

7.2.    Formålet med brug af cookies på Mezinas hjemmeside er dels at få siden til at fungere, dels til optimering så vi kan give brugeren den allerbedste oplevelse, og dels til trafikanalyser og målrettet markedsføring. En del af baggrunden for at benytte cookies til disse formål er, at Mezina kan analysere, hvordan vores besøgende bruger hjemmesiden.

7.3.    Hvis du ikke ønsker at anvende cookies, kan du i din browser finde indstillinger til at slå cookies helt fra. Hvis du vælger at slå cookies helt fra, vil du dog i nogle tilfælde kunne opleve, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt.

8. Kontaktoplysninger 

8.1.    Mezina er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden eller via kundeservicecenteret.

8.2.    Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne privatlivspolitik (persondatapolitik), kan du kontakte Mezina på tlf: 32 75 55 58 eller på e-mailadressen: kundeservice@mezina.dk

9. Ændringer i persondatapolitikken

9.1.    Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.